• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Пребарување

Што е GRS, RCS и OCS?

1. Глобален стандард за рециклирање (GRS)

4

Глобалниот стандард за рециклирање го потврдува рециклираниот влезен материјал, го следи од влезот до финалниот производ и обезбедува одговорни општествени, еколошки практики и хемиска употреба преку производството.

Целта на GRS е да ја зголеми употребата на рециклирани материјали во производите и да ја намали/елиминира штетата предизвикана од неговото производство.

Глобалниот стандард за рециклирање е наменет за употреба со кој било производ што содржи најмалку 20% рециклиран материјал.Само производите со најмалку 50% рециклирана содржина се квалификуваат за означување GRS специфично за производот.

2. Стандард за рециклирано барање (RCS)

5

RCS е меѓународен, доброволен стандард кој поставува барања за сертификација од трета страна на рециклиран влез и синџир на чување.Целта на RCS е да ја зголеми употребата на рециклирани материјали.

RCS не се занимава со социјалните или еколошките аспекти на обработка и производство, квалитетот или законската усогласеност.

RCS е наменет за употреба со кој било производ што содржи најмалку 5% рециклиран материјал.

3. Стандард за органска содржина (OCS)

7

OCS е меѓународен, доброволен стандард кој обезбедува верификација на синџирот на притвор за материјали кои потекнуваат од фарма сертифицирани според признатите национални органски стандарди.

Стандардот се користи за верификација на органски одгледани суровини од фармата до финалниот производ.Целта на Стандардот за содржина на ораница (OCS) е да се зголеми органското производство во земјоделството.

Резиме

Стандардни барања

Стандард за рециклиран приговор (RCS 2.0)

Глобален стандард за рециклирање (GRS 4.0)

Стандард за органска содржина (OCS 3.0)

Минимална содржина на материјал за приговор

5%

20%

5%

Барања за животната средина

No

ДА

No

Социјални барања

No

ДА

No

Хемиски ограничувања

No

ДА

No

Барања за означување 

РЕЦИКЛИРАН 100- производ составен од 95% или повеќе од рециклирани влакна

Минимум 50% од рециклирана содржина

ОРГАНСКИ 100- производ составен од производ составен од органски влакна на или повеќе од 95%

РЕЦИКЛИРАНО МЕШАНИ- производ составен од 5%-помалку од 95% рециклирани влакна

 

ОРГАНСКО МЕШИРАНО- производ составен од органски влакна од 5%- помалку од 95%

8

Време на објавување: Декември-13-2021 година